Joukkueenjohtajat|Seuran johtokunta

Tiedote junioriseurojen yhdistymisestä

16.8.2022 klo 19:00

Titaani-Juniorit ry:n sekä Kiekkoympyrät-80 ry:n hallitukset ovat käyneet yhteisiä keskusteluja seurojen yhdistämisestä koko kauden 2021–2022.

Molemmat seurat ovat tahoillaan selvittäneet toimintansa nykytilaa ja tulevaisuutta. Näiden tietojen perusteella on molemmissa seuroissa päädytty tulokseen, jossa yhdistyminen on tulevaisuuden kannalta järkevin ratkaisu.

Yhdistämällä kahden seuran voimavarat voimme turvata jääkiekon harrastamisen omalla kotipaikkakunnalla koko pelaajapolun ajan – aina kiekkokoulusta aikuisikään.

Yhtenä suurimmista syistä tähän ratkaisuun on alueen pienentynyt syntyvyys ja sitä kautta pienenevät ikäluokat. Myös Suomen Jääkiekkoliiton sääntömuutoksiin ikäkausijoukkueiden osalta voimme paremmin vastata suuremmalla jäsenmäärällä, jonka yhdistyminen mahdollistaa.

Valmennuksen ja toimihenkilöiden rekrytointi on myös helpompaa aina yhdelle ikäkausijoukkueelle, kuin kahdelle toisiaan vastaan ”kilpailevalle” joukkueelle.

Yhtenä seurana saamme myös tehokkaasti käytettyä ja hallinnoitua kolmen jäähallin vuoroja. Yksi seura ja yhdenmukaiset harrastusmaksut tuovat myös tasavertaisuutta alueen harrastajien kesken. Myös yhdenmukainen ja -aikainen tiedottaminen koko jäsenistölle helpottuu yhden hallinnon myötä. 

Huolellisen pohdinnan perusteella molempien seurojen hallitukset ovat päättäneet käynnistää prosessin, jonka tavoitteena on Haminan KY-80 ry ja Titaani-Juniorit ry yhdistyminen kauden 2022–2023 aikana Hamina-Kotkan Kiekkojuniorit ry:ksi – HKJ.

Myös Haminan ja Kotkan kaupunkeja, Suomen Jääkiekkoliittoa ja Kouvolan KooKoota on informoitu keskusteluista ja kaikki edellä mainitut tahot pitävät asiaa positiivisena asiana.

Molempien junioriseurojen jäsenistö on saanut tiedotteen asiasta tiistaina 16.8.2022.

Ehdotus yhdistymisestä viedään jäsenten päätettäväksi kummankin seuran syyskokoukseen syksyn 2022 aikana ja käytännössä yhdistymisen on tarkoitus astua voimaan vuoden vaihteessa.